Horn

Vælg dit bil

Søg efter registreringsnummer

eller

Søg efter køretøj

  Vælg din bil  

Udskift Horn og hold din bil i god stand

Bilhornet:

Der findes forskellige former for horn til din bil :

- elektromagnetiske
- elektriske
- trykluftshorn

De forskellige horn har også forskellige funktioner.

Eksempelvis benytter det elektromagnetiske bilhorn sig af en elektromagnet og en omskifter, som får en membran til at vibrere, og som dermed sender sine vibrationer/lyd ud i den omgivende luft.

Der findes forskellige uskrevne regler for, hvornår man bruger hornet. Det burde egentlig kun bruges i forbindelse med at undgå fare. Det er dog ofte forbundet med stor ”støjforurening”, især i byområderne.
Det elektriske system