Hovedcylinder kobling

Vælg dit bil

Søg efter registreringsnummer

eller

Søg efter køretøj

  Vælg din bil  

Udskift Hovedcylinder kobling og hold din bil i god stand

Hvad er en hovedcylinder ?

Koblingens hovedcylinder
er en lille tingest, som sidder bag koblingspedalen. Den består af et stempel, en bælg i blødt plastik samt en lille beholder med hydraulisk væske.

Når koblingspedalen trykkes ned, bevæger stemplet sig ind i slavecylinderen. Denne sætter derefter gang i koblingen via udrykkerlejet, som trykker på fingrene på trykpladen. Dermed frigives koblingen, hvorved det er muligt at skifte gear.

Når foden derefter løftes fra pedalen, trækker stemplet fra hovedcylinderen sig ud af slavecylinderen, koblingen ”spinder”, og bilen bevæger sig frem eller tilbage.